Difference between revisions of "signupformStat341F11"

From statwiki
Jump to: navigation, search
Line 41: Line 41:
 
|Nov 15 || Lindsay Millard      || Fred Zhao || Samson Hu
 
|Nov 15 || Lindsay Millard      || Fred Zhao || Samson Hu
 
|-
 
|-
|Nov 17 || Hong HUANG            || Xin Yao
+
|Nov 17 || Hong HUANG            ||
 
|-   
 
|-   
 
|Nov 22 || Karen Mok            || Yuyan Lin || Naresh Jugurnauth ||Xin Yao
 
|Nov 22 || Karen Mok            || Yuyan Lin || Naresh Jugurnauth ||Xin Yao

Revision as of 18:21, 20 November 2011

Date Name (1) Name (2)
Sep 20 acodd
Sep 22 Samantha Rahman
Sep 27 Pu Zhao
Sep 29 Adam Prins
Oct 4 Zhou Xiaojie
Oct 6 Joel Smith
Oct 11 Choi Chek Hin
Oct 13 Matthew Tacchino
Oct 18 Yin Jie Xu Tim Dresser
Oct 20 No lecture
Oct 25 Valentin Cardinale Sui Liang Pierre Baudron
Oct 27 George Li Chang Mog Lee
Nov 1 Marie-Sarah Lacharité Lichen Jia
Nov 3
Nov 8 Patrick Dornian Jacob Merkel Abdullahi Kahiye
Nov 10 Zhao Jin Qianyi Huang
Nov 15 Lindsay Millard Fred Zhao Samson Hu
Nov 17 Hong HUANG
Nov 22 Karen Mok Yuyan Lin Naresh Jugurnauth Xin Yao
Nov 24 Qingwei Ding Brendan Briggs Julian Lippa
Nov 29 Han Li Fangzhou Li David Melkuev
Dec 1 Soo Ah Jung James Sandham